‘Jouw vraag doet ertoe’, iedereen heeft recht op zorg met een menselijke en persoonlijke aanpak

Iedereen heeft recht op goede zorg. Maar door verkeerde aannames of onvoldoende kennis kan het gebeuren dat je niet de zorg krijgt die nodig is en die je verdient. De Alliantie Gezondheidszorg op maat – bestaande uit COC Nederland, Rutgers en Women Inc. – moedigt zorgverleners aan menselijker te zijn.
Voor deze alliantie en in het specifiek COC Nederland mochten wij de campagne vormgeven én uitvoeren die bijdraagt aan hulp en ondersteuning bij patiënten die zorg op maat nodig hebben. Concreet betekent dit dat we de identiteit van de campagne genaamd ‘Jouw vraag doet ertoe’ hebben bedacht. De identiteit en campagne-uitingen hebben we vormgegeven en vervolgens via paid social advertising verspreid. De hoofddoelstelling bedroeg meer zichtbaarheid en bewustwording bij specifieke doelgroepen.
Campagne-identiteit

Samen met de alliantie hebben we strategische sessies gehouden, waarin we verschillende campagnes en voorbeelden bestudeerden en bespraken. De conclusies daaruit vormden samen met het doel en strategie achter de campagne voor ons een vertrekpunt om verschillende identiteiten in conceptvorm voor te stellen.
Een beeldmerk, woordlogo, set aan typografie en stijlelementen vormen het eindresultaat. Een campagne-identiteit die een serieus probleem niet alleen bevestigt, maar vooral bijdraagt aan verbetering door middel van een vriendelijk en toegankelijk karakter.

Campagne-website

Naast het vormgeven van de campagne en het uitvoeren daarvan hebben we ook de website ontwikkeld. De campagne werd online uitgevoerd en bood verdiepende content in de vorm van praktische voorbeeldcasussen en een gesprekskaart. De gesprekskaart kan worden gedownload en gebruikt voor de vraag naar betere zorg bij een zorgprofessional. De twee onderdelen; campagne-identiteit en websiteontwikkeling vormden ons vertrekpunt voor de vormgeving en ontwikkeling van de website. In de praktijk betekent dit dat de bezoeker van de website eenvoudig alle casussen moet kunnen bekijken en dat de gesprekskaart op iedere pagina te downloaden moet zijn. Om de impact van de campagne zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, hebben we verder de clicks en downloads meetbaar gemaakt in Google Analytics. Ook konden we daardoor de nodige data verzamelen om de campagne-inzet verder te optimaliseren.

 

Paid social campagne

Voor de online promotie van de campagne hebben we ervoor gekozen een aantal van de centrale patiëntencasussen door te vertalen naar carrousel-ads. Deze carrousels bestaan uit de kernpunten situatie, handvat, actie en resultaat.

Omhoog Sleep Bekijk